Korte geschiedenis van onze parochie

In de naamlijst van ons Bisdom vinden we bij de parochie van de H. Joannes de Dooper vermeld: “Opgericht 1656”. Toch is de katholieke geloofsgemeenschap van Pijnacker veel ouder. Reeds in 1251 begon de stichting van het klooster Koningsveld dat in 1258 de rechten en plichten over de parochie kreeg. Zodra de toenmalige pastoor Willem overleden zou zijn, zou het klooster uit haar eigen monniken (Norbertijnen, in 1121 gesticht door de H. Norbertus) een pastoor voor de parochie kunnen benoemen. Dit betekent dus dat het katholieke geloof reeds voor die tijd hier wortel had geschoten. Het was blijkbaar een vruchtbare bodem.

Het wel en wee van onze geloofsgemeenschap in de periode van de dertiende tot de twintigste eeuw is zoals die van zoveel parochies in het westen van Nederland, met bijvoorbeeld de botsingen van in de Reformatie, met de schuilkerken en de problemen rond het katholieke onderwijs. Toen in de vorige eeuw (1853) de bisschoppen weer hun werk mochten oppakken (bekend als “herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie”) brak de tijd aan dat er her en der weer katholieke kerken gebouwd konden worden.

Ook in Pijnacker gebeurde dat. In 1892 werd de huidige katholieke kerk gebouwd en de schuilkerk aan Oostlaan 25 werd omgebouwd tot schoolgebouw. Het huidige kerkgebouw was in 1992 dus een eeuw oud. Rond dit eeuwfeest werd het gebouw grondig gerestaureerd.

Vanaf 1 januari 2015 maakt onze geloofsgemeenschap deel uit van de nieuwe fusieparochie
Christus Koning, die met de parochiekernen H. Bartholomeus, H. Joannes de Dooper, OLV Geboorte, OLV Visitatie en St Willibrord wordt gevormd.