pasted-graphic-2Dit was de website van onze geloofsgemeenschap in Pijnacker.

Christus Koning is de naam van de nieuwe fusieparochie die op 1 januari 2015 met de parochiekernen H. Bartholomeus,
H. Joannes de Dooper, OLV Geboorte, OLV Visitatie en St Willibrord wordt gevormd.
De bestaande namen blijven bestaan als naam van de kerkgebouwen en de lokale kerkgemeenschappen.

Met deze fusie houdt de website www.rk-pijnacker.nl in deze vorm op met bestaan.
De inhoud van de gehele website van Pijnacker is overgeheveld naar de eigentijdse website van
Christus Koning (www.ParochieChristusKoning.nl).
Hier vindt u alle informatie weer terug.